Geen dwangsom na aanpassing privacybeleid

5 mei 2017 Door redactie

Een zorginstelling hoeft na aanpassing van het privacybeleid geen dwangsom meer te betalen. De organisatie werd op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het schenden van de privacy van zieke werknemers en nam daarop maatregelen.

Bij de ziekmelding van werknemers handelde de dienstverlener aan mensen met een verstandelijke beperking in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De stichting legde in haar systemen vast in hoeverre zieke werknemers belastbaar waren. Deze gegevens zeggen iets over de gezondheid van de werknemer en mogen pas worden vastgelegd als een bedrijfsarts of arbodienst is geraadpleegd. De AP legde na vaststelling van de overtreding een dwangsom op, maar die hoeft de zorgverlener niet te betalen. De organisatie kreeg namelijk twee maanden de tijd om de situatie bij te stellen en heeft haar werkwijze tijdig aangepast.

OR bewaakt privacy van werknemers

De ondernemingsraad heeft dankzij artikel 27 lid 1k van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een stevige vinger in de pap als het gaat om privacy. Een bestuurder moet een OR namelijk om instemming (tools) vragen op elke wijziging, invoering of intrekking van een regeling die betrekking heeft op de verwerking van personeelsgegevens. Als de OR constateert dat de bestuurder bijvoorbeeld de privacy van zieke werknemers (tool) schendt, kan de raad aan de bel trekken. Ondernemingsraden worden bij privacykwesties een handje geholpen door de AP, die een checklist ‘Privacy voor ondernemingsraden’ (pdf) heeft gepubliceerd.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • AVG: een introductie
    • Videocollege 14 minuten

    De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

  • AVG: het recht om vergeten te worden
    • Videocollege 7 minuten

    Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt...

Heeft u een vraag over Privacy op het werk?

Jacco van den Berg

Oprichter en trainer

Van den Berg Training & Advies
Adviseur is nu beschikbaar