Drie ingangsdata voor wijzigingen Wet minimumloon

15 mei 2017 Door redactie

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. De laatste wijziging wordt per 1 januari 2019 van kracht. Per die datum moeten werkgevers voor meerwerk en overwerk altijd het minimumloon betalen, tenzij de cao toestaat dat ze anders afspreken.

De wet die regelt dat jonge werknemers eerder recht krijgen op het volwassenminimumloon treedt officieel op 1 juli 2017 in werking. Dat is via een besluit in het Staatsblad bekendgemaakt. Voor bepaalde onderdelen van de wetswijziging is echter een latere ingangsdatum gekozen. Zo worden de nieuwe regels voor stukloon en meer- en overwerk pas per 1 januari 2018 van kracht. Dat geeft werkgevers en werknemers de gelegenheid om hun procedures aan te passen aan de nieuwe regels.

Uitzondering op meerwerkregels per 2019 alleen via cao

Eén maatregel gaat pas per 1 januari 2019 in. Per die datum kunnen werknemers hun meerwerk en overwerk alleen in betaalde vrije tijd gecompenseerd krijgen als deze mogelijkheid in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is opgenomen. Is dat niet het geval, dan moet voor meer- en overuren altijd minimaal het wettelijk minimumloon worden uitbetaald.
Tot 2019 kunnen werkgever en werknemer dus nog onderling afspreken om bij meer- of overwerk via tijd-voor-tijd te compenseren. Op die manier hebben de cao-partijen tijd om de mogelijkheid voor compensatie in betaalde vrije tijd in de cao te regelen. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Lage-inkomensvoordeel
  • Videocollege 8 minuten

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

 • Wet aanpak schijnconstructies
  • Videocollege 12 minuten

  De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

 • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
  • Videocollege 6 minuten

  Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Minimumloon?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar