Ramadan 2017 staat voor de deur

22 mei 2017 Door redactie

Op 27 mei start de Ramadan, de jaarlijks terugkerende vastenmaand voor moslims. Werkgevers met islamitische werknemers in dienst kunnen diverse maatregelen nemen om hun personeel te helpen.

Vanaf zaterdag 27 mei onthouden ramadandeelnemers zich tussen de schemer van zonsopkomst en zonsondergang van eten, drinken, roken en seks. Dit vasten komt tot een eind als het Suikerfeest begint, op zondag 25 juni. Zeker aan het begin van de ramadan (tools) zullen werknemers die eraan deelnemen moeten wennen aan het nieuwe eetpatroon. Ze kunnen kampen met vermoeidheid, concentratiegebrek en stemmingswisselingen. Daar komt bij dat aan het einde van de lente het lang licht is. Ofwel, meer vasturen en minder nachtrust.

Samenwerking tussen management en medezeggenschap

Hoewel de wet of cao organisaties niet verplicht om negatieve effecten van de ramadan te beperken, doet een verstandige werkgever dit wel. Het is een blijk van goed werkgeverschap en voorkomt onnodige schade bij personeel en organisatie. De maatregelen die de werkgever neemt, moeten afgestemd zijn op de behoeftes van de werknemers. Bij het in kaart brengen van die behoeftes kan de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) een rol spelen; zij staan waarschijnlijk dichter bij de werkvloer dan de bedrijfsleiding.

Tijdelijke ondersteuning voor islamitische werknemers

Er zijn diverse maatregelen mogelijk, zoals het tijdelijk aanpassen van de arbeidsduur, werktijden of werkplek (tools), het niet uitvoeren van risicovolle werkzaamheden en nachtarbeid (tool) en (gezondheids)voorlichting aan de ramadandeelnemers en hun directe collega’s. De voorlichting kan bijdragen aan het onderlinge begrip, waardoor beter naar elkaar wordt omgekeken. Voorlichting is bijvoorbeeld mogelijk via een communicatiemiddel als een interne nieuwsbrief of intranet.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Ramadan?

Hans van der Spek

Manager Kenniscentrum HRM

Berenschot
Adviseur is nu beschikbaar