Termijn bewijs bezwaar BTW privégebruik auto moet langer

15 juni 2017 Door redactie

Organisaties van belastingadviseurs en accountants hebben de minister gevraagd om een verlenging van de termijn waarin ondernemers hun bezwaar BTW privégebruik auto van de zaak kunnen onderbouwen. Deze is nu zes weken, maar zij willen dat de minister deze verlengt naar vier maanden.

De zogenaamde Becon-organisaties (een samenwerkingsverband tussen de NBA, RB, NOB, SRA en NOAB) geven in de brief aan dat het arrest van de Hoge Raad over de BTW en privégebruik auto van de zaak (tool) dat ervoor heeft gezorgd dat er 2 miljoen bezwaarschriften beoordeeld moeten worden of deze wel of niet in aanmerking komen voor de onderbouwingsmogelijkheid. Daarna moet de onderbouwing per individueel geval worden verzorgd. De termijn van zes weken is hiervoor, ook gezien de aankomende zomervakantie, veel te kort.

Zes weken is een onredelijke termijn

Ook geven de beroepsverenigingen aan dat er eenzijdig is beslist dat de bezwaarschriften als massaal bezwaar zijn aangewezen terwijl de bezwaren veel verschillende gevallen betreffen. Tevens vinden ze het onredelijk dat de inspecteur zes maanden heeft na de kennisgeving van de collectieve uitspraak om de teruggaaf te verlenen, de belastingplichtige krijgt echter maar zes weken na de kennisgeving om het bewijs aan te leveren. Daarnaast kunnen zij geen wettelijke basis vinden voor de collectieve uitvraag van de gegevens ter onderbouwing van de bezwaarschriften. De organisaties willen dan ook dat de reactietermijn tot vier maanden verlengd wordt.

 

Bijlagen bij dit bericht

Proefabonnement Fiscaal Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

  • Kan ik de bijtelling ongedaan maken?

    Eén van onze werknemers heeft een auto van de zaak waarvoor wij bijtelling toepassen in verband met privégebruik. Achteraf blijkt dat hij minder dan vijfhonderd...

  • Hoe moet ik de bijtelling terugdraaien?

    We passen voor werknemers met een auto van de zaak de bijtelling toe in verband met privégebruik. Nu blijkt dat één werknemer in de praktijk minder...

  • Mag bijtelling worden teruggedraaid?

    Sommige van mijn werknemers hebben een auto van de zaak. In verband met privégebruik passen we de bijtelling toe. Nu blijkt dat één van de werknemers...

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bezwaar en beroep?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar