Werknemers leren meer op werk dan bij een cursus

8 augustus 2017 Door redactie

Een werknemer kan een cursus volgen om wat op te steken. Evenwel leert hij op de werkvloer. Bij maar liefst 85% van de tijd die werknemers aan leren besteden, is sprake van informeel leren.

Universiteit Maastricht ondervroeg in een enquête duizenden werkenden over leren. Hieruit blijkt dat veel leerzame activiteiten plaatsvinden tijdens het werk zelf (informeel leren). Gemiddeld is maar 15% van de leertijd van werknemers tijd die zij spenderen aan cursussen. Bij de overige leertijd zijn werknemers bijvoorbeeld bezig met taken op hun werk. Het gemiddelde percentage van de werktijd waarin werknemers leren, verschilt per opleidingsniveau. Bij hoogopgeleiden gaat het om 28% van de werktijd, bij laagopgeleiden om 20%.

Bijna de helft van werkenden doet aan zelfstudie

De hoeveelheid informele leertijd op het werk is in de afgelopen jaren wel afgenomen. In 2004 besteedden laagopgeleiden gemiddeld nog meer dan 30% van hun werktijd aan taken waarvan zij leerden. Ook bij hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden is het percentage lager geworden. De resultaten benadrukken voor werkgevers het belang om ook aandacht te besteden aan ontwikkeling en begeleiding op de werkvloer. Maar werknemers leren ook bij buiten hun werk. 48% van de ondervraagden zegt aan zelfstudie te doen. Hier zijn zij gemiddeld drie uur per week mee bezig.

Leren op de werkplek is op vele manieren mogelijk

Leren op de werkvloer kan zowel de werknemer als de werkgever veel opleveren. Er bestaan verschillende (eenvoudige) methoden om dit informele leren op het werk vorm te geven. Denk aan de begeleiding van een senior aan een junior, collega’s die elkaar regelmatig feedback geven, het stellen van ontwikkelingsdoelen voor een bepaalde taak en het uitwisselen van taken tussen werknemers. Om dit leren op de werkplek effectiever te maken, kunnen werkgevers met werknemers gerichte afspraken maken in een persoonlijk ontwikkelingsplan (tools).

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Analytisch en creatief denken
  • Videocollege 23 minuten

  Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken...

 • Opleiden
  • Videocollege 29 minuten

  Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar...

 • Personeelsplan schrijven
  • Videocollege 18 minuten

  Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert...

Heeft u een vraag over Opleiding en ontwikkeling?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar