Adviesrecht OR: advies per ondernemingsovereenkomst

9 augustus 2017 Door redactie

Een ondernemingsovereenkomst is een schriftelijk contract tussen bestuurder en OR. Het afsluiten van zo’n contract is een goede optie voor de OR die zich niet wil uitspreken over een situatie waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn.

De OR die door ontbrekende informatie nog niet volmondig ‘ja’ kan zeggen op een adviesverzoek, kan een ondernemingsovereenkomst (tool) afsluiten met de bestuurder. Deze overeenkomst bevat een bindend kader dat de OR voldoende vertrouwen geeft  om in de toekomst positief te adviseren (tools) op het principe van het voorgenomen besluit, zelfs als dat besluit nu nog deels onbekend is. In de ondernemingsovereenkomst leggen OR en bestuurder randvoorwaarden vast, zoals wanneer en op welke wijze de bestuurder de OR verder bij de plannen zal betrekken.

Ondernemingsovereenkomst bevat ook andere zaken

Een slimme OR legt in de ondernemingsovereenkomst naast bepalingen over het te nemen besluit ook afspraken vast over andere zaken die voor de OR van groot belang zijn, met name voor de toekomst. Denk hierbij aan het evaluatietraject (tool) of besluiten die nog op de agenda staan. Dat is een goede reden om voor een ondernemingsovereenkomst te kiezen. De bestuurder is niet verplicht zich aan het OR-advies te houden, maar als hij de steun krijgt van de OR bij (ingrijpende) plannen, zal hij sneller bereid zijn water bij de wijn te doen op andere punten.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Adviesrecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar