RIVM onderzoekt oorzaken van beroepsziekten

11 augustus 2017 Door redactie

Jaarlijks overlijden meer dan 4.000 werknemers aan een beroepsziekte. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van beroepsziekten, doet het RIVM onderzoek naar bestaande dossiers. Die geven informatie over maatregelen die niet werken en hoe de preventie beter kan.

Tijdige herkenning van een beroepsziekte moet het aantal slachtoffers omlaag brengen. Daarvoor is beter inzicht in de oorzaken van beroepsziekten nodig. Om die informatie te krijgen, analyseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) twintig gevallen van twee specifieke beroepsziekten. Het gebruikt daarvoor dezelfde onderzoeksmethode als bij ernstige arbeidsongevallen. Het rapport (pdf) laat zien welke maatregelen in de praktijk niet goed blijken te werken.

Inzicht in maatregelen die niet werken

Verkeerde of onvoldoende maatregelen zijn onder meer niet goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen (tool), verkeerd gebruik, niet volgen van de arbeidshygiënische strategie, onduidelijke of tegenstrijdige instructies, onvolledige risico-inventarisatie & -evaluatie en verkeerd optreden bij incidenten. Inzicht in maatregelen die niet werken, is waardevol en leidt tot directe acties op de werkplek zoals aanpassen van een bureaustoel, of verbeteren van werkprocedures.

Bedrijfsarts moet adviseren over beroepsziekten

Voor het onderzoek keek het RIVM naar tien gevallen van schildersziekte en tien gevallen van werknemers met onherstelbare rugklachten, twee veelvoorkomende beroepsziekten. Een beroepsziekte is een ziekte die mensen hebben opgelopen hoofdzakelijk als gevolg van hun werk of de arbeidsomstandigheden. In de vernieuwde Arbowet (tool) is meer aandacht voor de preventie en het melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts. Die moet de werkgever (ongevraagd) adviseren over preventieve maatregelen.

Proefabonnement Arbo Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Beroepsziekten
    • Videocollege 10 minuten

    Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste...

Heeft u een vraag over Beroepsziekte?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar