Privacy van leerlingen niet uit het oog verliezen

13 september 2017 Door redactie

Scholen moeten passende maatregelen nemen om het beeldmateriaal van leerlingen te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt hier regelmatig vragen over en heeft daarom recent een brief gestuurd aan de koepelorganisaties.

De regels voor het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen zijn opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor het publiceren van foto’s of video’s van leerlingen heeft uw organisatie toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar in beeld komt. Bij leerlingen die jonger dan 16 jaar zijn, heeft uw organisatie toestemming van de ouders of voogd nodig. De toestemming moet ondubbelzinnig zijn (elke twijfel moet zijn uitgesloten), moet vrij en niet onder druk zijn gegeven en moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Daarnaast moeten scholen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het materiaal te beschermen.

Bescherming persoonsgegevens nog belangrijker

Vanaf 25 mei 2018 krijgt uw organisatie te maken met de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierdoor wordt de bescherming van persoonsgegevens nog belangrijker. Uw organisatie moet dan ook zorgen voor de toestemming van elke leerling en de gegevens goed beschermen. De AVG gaat zelfs nog een stapje verder, want uw organisatie moet ook kunnen aantonen dat die regels worden nageleefd. Voldoet uw organisatie niet aan deze regels, dan kan de AP een boete (tool) opleggen. 

Bijlagen bij dit bericht

Proefabonnement Bestuur Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Videocollege 29 minuten

  De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

 • Professionele personeelsadministratie
  • Videocollege 14 minuten

  Zelfs als u maar één naam op uw loonlijst heeft staan, bent u verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten...

 • Meldplicht datalekken
  • Videocollege 7 minuten

  De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige...

Heeft u een vraag over Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)?

Jan Pieter Schuitema

IT-jurist

IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar