Meer werkgevers pakken stress op het werk aan

14 november 2017 Door redactie

Tijdens de Week van de Werkstress maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe cijfers bekend over de aanpak van werkstress. Het aandeel van werkgevers met beleid tegen werkstress is gestegen van 69% in 2014 naar 77% in 2016.

Steeds meer werkgevers voeren beleid tegen werkstress. Dat blijkt uit de factsheet van TNO (pdf) die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verspreidde in de Week van de Werkstress van 13 november tot en met 16 november 2017. Beleid tegen stress op het werk is nodig, want het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2016 op 30 dagen. Tien jaar geleden was dat nog 24 dagen per uitgevallen werknemer.

Beleid opstellen tegen werkstress met arbocatalogus

Één op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten en 44% van de werknemers  vindt dat de werkgever maatregelen moet nemen tegen werkstress. Verzuim door werkgerelateerde stress brengt hoge kosten met zich mee, omdat werknemers die uitvallen door psychische klachten gemiddeld een maand afwezig zijn. Beleid tegen werkstress kan uitval voorkomen. Organisaties uit branches met een arbocatalogus (tools) kunnen deze gebruiken om dit beleid op te stellen.

Verzuim door langdurige blootstelling door PSA

Werkstress is een gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen agressie en geweld, discriminatie (tool), (seksuele) intimidatie, pesten en werkdruk. Langdurige blootstelling aan PSA kan leiden tot verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Volgens artikel 3 van de Arbowet moet de werkgever beleid voeren tegen PSA. Hij moet de risico’s van PSA opnemen in de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en is daarnaast verplicht maatregelen te treffen om het risico weg te nemen of te beperken.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat verstaat de Arbowet onder pesten?

  Onder pesten verstaat de Arbowet alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers. Het gaat hierbij dus...

 • Waarom valt discriminatie onder PSA?

  Discriminatie op de werkvloer veroorzaakt dezelfde psychosociale klachten als agressie/geweld, pesten en seksuele intimidatie. Ook vereist discriminatie ongeveer dezelfde...

 • Hoe moet u arborisico’s aanpakken?

  De arbeidshygiënische strategie is maatgevend voor alle maatregelen die een werkgever moet nemen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen. De aanpak...

E-learningcursussen

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Discriminatie signaleren op de werkvloer
  • Videocollege 12 minuten

  Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te...

Heeft u een vraag over PSA?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar