Het verschil: loontijdvak en aangiftetijdvak

15 december 2017 Door redactie

Elke organisatie met werknemers heeft ermee te maken: tijdvakken. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen een loontijdvak en een aangiftetijdvak en waarom is dat verschil zo belangrijk?

Het loontijdvak is het tijdvak waarover werkgevers het loon aan de werknemers betalen. Krijgt een werknemer elke maand zijn loon over die maand, dan is het loontijdvak dus een maand. Een werknemer die elke vier weken zijn loon over vier weken krijgt, heeft een loontijdvak van vier weken. In één organisatie kunnen meerdere loontijdvakken naast elkaar toegepast worden. De werkgever bepaalt welke dat zijn, tenzij er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken over gemaakt zijn.

Tijdvakken zijn niet altijd hetzelfde

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover de werkgever aangifte loonheffingen moet doen bij de Belastingdienst. Meestal is dat een periode van een maand of vier weken, maar in sommige omstandigheden is een aangiftetijdvak van zes maanden of een jaar mogelijk.
Bij een aangiftetijdvak van vier weken begint het eerste tijdvak altijd op 1 januari en eindigt het laatste tijdvak op 31 december. Het eerste en laatste aangiftetijdvak van een jaar loopt dan dus niet in de pas met het eerste en laatste loontijdvak.
Als het loontijdvak en het aangiftetijdvak niet gelijk zijn, moet de werkgever rekening houden met deze aandachtspunten:

 • Hij moet per aangiftetijdvak aangifte loonheffingen doen voor het bedrag dat hij in dat aangiftetijdvak betaald heeft als loon. Het aangiftetijdvak kan meerdere loontijdvakken beslaan.
 • Bij de datum aanvang inkomstenperiode mag hij geen datum invullen die buiten het aangiftetijdvak ligt. Is dat eigenlijk wel het geval, dan moet hij de eerste dag van het aangiftetijdvak invullen.
 • Per aangiftetijdvak moet hij het aantal loondagen (sv-dagen) invullen waarover de werknemer binnen dat tijdvak loon krijgt. Het maakt niet uit of het loon in dit aangiftetijdvak of in een ander aangiftetijdvak wordt uitbetaald.
LOONTIJDVAK: het tijdvak waarover de werknemer zijn loon betaald krijgt
AANGIFTETIJDVAK: het tijdvak waarover de werkgever aangifte loonheffingen doet

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Bewaarplicht: Bewaartermijnen
  • Videocollege 6 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw...

 • Bewaarplicht: Loonadministratie
  • Videocollege 8 minuten

  Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar