De 12 best gelezen OR-berichten van 2017

28 december 2017 Door redactie

De vernieuwde Arbowet die op 1 juli 2017 inging, gaf de OR nieuwe rechten. Zo heeft de OR nu instemmingsrecht op de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. Maar ook andere thema’s trokken de aandacht van ondernemingsraden. OR Rendement zette de 12 meest gelezen OR-berichten op een rijtje.

Het best gelezen OR-bericht van 2017 gaat over de privacy van werknemers. Dat is een actueel thema, want op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (tools) in. Dit zijn de twaalf meest gelezen OR-berichten op rendement.nl:

 1. Gegevens van werknemers zijn niet zomaar vernietigd 
 2. OR beschermt werknemers ook buiten werktijd
 3. Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?
 4. Geen uitbreiding rooster zonder instemming
 5. Adviseur over: niet-naleving adviesrecht OR
 6. OR trekt aan kortste eind in kort geding
 7. Een nieuwe rol voor de ondernemingsraad
 8. SER maakt richtbedragen OR-scholing 2018 bekend
 9. Drie routes voor OR om pesten tegen te gaan
 10. Jumbo ruilt vakbonden in voor COR
 11. OR spant kort geding aan tegen werkgever
 12. Ministerie van SZW publiceert onderzoek over naleving WOR

Uitdagingen voor de OR in 2018

Ook 2018 brengt weer voldoende uitdagingen met zich mee. Naast de hierboven genoemde AVG is de vernieuwde Arbowet (tool) een aandachtspunt voor ondernemingsraden. Zo moeten werkgevers vóór 1 juli 2018 een basiscontract afsluiten met een arbodienst; de OR heeft hierop instemmingsrecht (e-learning). Ook ligt er nog een wetsvoorstel over de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake beloningen van bestuurders in grote organisaties te wachten op behandeling bij de Tweede Kamer. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Introductiecursus Ondernemingsraad
  • Videocollege 10 minuten

  Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus? Dan is deze praktische...

 • OR in de praktijk
  • Videocollege 33 minuten

  Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht...

 • Informatierecht van de OR
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Ondernemingsraad?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar