Opbouw vakantie tijdens ziekte aangepast

23 juni 2010 Door redactie

De regels voor het opbouwen van vakantiedagen tijdens langdurige ziekte zullen binnenkort veranderen. Een wetswijziging over dit onderwerp is onvermijdelijk geworden nu de huidige Nederlandse regels in strijd blijken te zijn met Europees recht. Voortaan bouwen langdurig zieke werknemers exact hetzelfde aantal vakantiedagen op als werknemers die gewoon aan het werk zijn.

Vorig jaar bepaalde het Europees Hof van Justitie dat het in strijd met Europese Richtlijnen is om vakantiedagen van langdurig zieke werknemers zomaar te schrappen. Dat is wel wat er op dit moment in de Nederlandse wet is geregeld. Langdurig zieke werknemers bouwen namelijk alleen over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode vakantiedagen op. Als ze dus langer dan zes maanden ziek zijn betekent dat feitelijk dat een deel van de opgebouwde vakantiedagen vervalt. Een recent wetsvoorstel van de demissionair ministers Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hirsch Ballin van Justitie gaat hier verandering in brengen. Zieke werknemers bouwen voortaan gewoon over hun hele ziekteperiode vakantiedagen op. Hoewel het parlement het voorstel nog moet goedkeuren lijkt de invoering ervan gegarandeerd vanwege de eerdere beslissing van het Europees Hof van Justitie.