AP past overgangsregeling toe tot de komst van de AVG

5 februari 2018 Door redactie

Toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens gaat in de periode voorafgaand aan de komst van de AVG een overgangsregeling toepassen. Deze geldt voor organisaties die een verzoek indienen voor een voorafgaand onderzoek of die een nieuwe gedragscode willen laten beoordelen.

Op 25 mei 2018 treedt de AVG (tool) in werking. In de periode tussen nu en die datum zullen zich bij toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ongetwijfeld nog organisaties melden die een voorafgaand onderzoek willen of die een gedragscode ter beoordeling voorleggen. Tot 27 april handelt de AP deze verzoeken wel af, maar bekijkt per geval wat de beste aanpak is. Na 27 april wordt de periode tussen dan en 25 mei te kort om zich nog over verzoeken te buigen, dus die zullen dan niet meer worden aangenomen. Kortom, de laatste kans om een vooronderzoek te laten doen, want onder de AVG zal dit überhaupt niet meer gedaan worden. Dan moeten organisaties zelf een Data Protection Impact Assessment (e-learning) uitvoeren als daar aanleiding voor is.

Eerdere beslissingen blijven gelden

Gedragscodes worden op dit moment nog beoordeeld door de AP. Organisaties stellen die op om de tekst uit de wet toe te passen op de eigen interne werkwijze. Gedragscodes worden nu nog getoetst aan de hand van de huidige wet, maar na 25 mei gelden hiervoor uiteraard de eisen van de AVG. Als de AP al eerder een uitspraak heeft gedaan in een aanvraag over een voorafgaand onderzoek, blijft die beslissing ook na de inwerkingtreding van de AVG staan. Uitzondering is uiteraard wel als de manier van verwerken ondertussen veranderd is.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Videocollege 29 minuten

  De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

 • Meldplicht datalekken
  • Videocollege 7 minuten

  De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige...

 • AVG: een introductie
  • Videocollege 14 minuten

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

Heeft u een vraag over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar