Per 6 februari 2018 nieuwe regelgeving stralingsbescherming

8 februari 2018 Door redactie

De nieuwe Nederlandse regelgeving over stralingsbescherming is sinds 6 februari 2018 van kracht. Het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is aangepast op de nieuwe Europese regelgeving.

Het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen bestralingsbescherming bevat regelingen over basisbeschermingsnormen, beroepsmatige blootstelling en medische blootstelling. Door de aanpassing van de wet- en regelgeving werken alle landen in de Europese Unie met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming. De regelgeving beschermt de verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling: werknemers, patiënten, de bevolking en het milieu. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) stelde een toolkit samen over de gevolgen van deze wetswijziging.

Regels voor werken met straling

Ioniserende straling kan ernstige schade toebrengen aan de gezondheid en bijvoorbeeld kanker veroorzaken. Daarom is het werken met deze straling aan regels gebonden. Zo’n 50.000 werknemers hebben te maken met ionische straling, zoals werknemers in de gezondheidszorg bij de röntgenafdeling, nucleaire geneeskunde en radiotherapie. Werknemers mogen alleen met ioniserende straling werken als er geen alternatief is en de voordelen voor mens en maatschappij groter zijn dan de nadelen die het werken met de straling met zich meebrengt. Uit een recent rapport blijkt dat veel organisaties en bedrijfsartsen zich niet houden aan de regels voor veilig werken met kankerverwekkende stoffen.

Maatregelen om gevaar van straling te beperken tot minimum

Werknemers die werken met ioniserende straling, worden verdeeld in twee categorieën. Werknemers in de categorie A moeten een aanvangskeuring ondergaan. Ook onderzoekt een stralingsarts hen periodiek. Categorie B-werknemers staan bloot aan een lagere stralingsdosis dan de categorie A-werknemers en voor hen is een medisch onderzoek niet verplicht. Werkgevers moeten beschikken over een inventarisatie van de gevaren en maatregelen nemen om het gevaar tot een minimum te beperken. De straling moet altijd zo laag mogen worden gehouden. In de regelgeving staan limieten voor de blootstelling aan ioniserende straling.  

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat is een billijke vergoeding?

  Als een ontbinding van een arbeidsovereenkomst tot stand komt door ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, krijgt de werknemer een transitievergoeding. Ik begreep...

 • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht?

  Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit van de bestuurder....

E-learningcursussen

 • Beroepsziekten
  • Videocollege 10 minuten

  Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste...

Heeft u een vraag over Arbeidsomstandigheden?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Haagstate Advocaten N.V.
Adviseur is nu beschikbaar