Meer agressie en geweld op Nederlandse werkvloer dan rest EU

13 februari 2018 Door redactie

Volgens een recente vergelijking hebben Nederlandse werknemers gezondere en veiligere arbeidsomstandigheden dan werknemers in andere Europese landen. Een uitzondering is de mate van blootstelling aan agressie en geweld op de werkvloer.

Uit een vergelijking tussen de arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland en andere Europese landen blijkt dat Nederland een gunstige positie heeft. Hiervoor is gebruik gemaakt van de European Working Conditions Survey (EWCS) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO. De arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers zijn gezonder en veiliger dan die in andere EU- landen. Deze goede score geldt echter niet als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools). Nederlandse werknemers hebben relatief vaak te maken met blootstelling aan agressie en geweld, één van de vormen van PSA.

Meer risico in onderwijs en zorg

Sommige arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers zijn echter juist verslechterd,  zoals op het gebied van de autonomie en baanzekerheid. Dat brengt risico van werkstress (tool) met zich mee, een gevolg van PSA. De toegenomen blootstelling aan agressie en geweld op het werk is vrijwel beperkt tot werknemers in de volgende sectoren: het onderwijs, het openbaar vervoer en de zorg. Het gaat in dit geval om agressie en geweld van derden zoals patiënten, leerlingen, ouders, klanten en bezoekers.

Maatregelen tegen agressie in de RI&E

Werkgevers moeten maatregelen nemen om de risico’s van PSA weg te nemen. Dat kan door de risico’s op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en maatregelen in het bijbehorende plan van aanpak. Dit gebeurt nog onvoldoende, zo bleek uit gerichte controles door Inspectie SZW in onder andere de onderwijssector. Uit het Inspectieresultaat Werkdruk en ongewenst gedrag (pdf) blijkt dat meer dan de helft van de bezochte organisaties (met meer dan 50 werknemers) de RI&E en de aanpak van PSA niet op orde hebben. 

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat verstaat de Arbowet onder pesten?

  Onder pesten verstaat de Arbowet alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers. Het gaat hierbij dus...

 • Waarom valt discriminatie onder PSA?

  Discriminatie op de werkvloer veroorzaakt dezelfde psychosociale klachten als agressie/geweld, pesten en seksuele intimidatie. Ook vereist discriminatie ongeveer dezelfde...

 • Hoe moet u arborisico’s aanpakken?

  De arbeidshygiënische strategie is maatgevend voor alle maatregelen die een werkgever moet nemen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen. De aanpak...

E-learningcursussen

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Discriminatie signaleren op de werkvloer
  • Videocollege 12 minuten

  Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te...

Heeft u een vraag over PSA?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar