Gemeenten willen leeftijdsonderscheid in vacatureteksten

21 februari 2018 Door redactie

Gemeenten willen de mogelijkheid hebben om in vacatureteksten specifiek te vragen om jonge werknemers. Als de gemeenten toestemming krijgen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet de OR nog instemmen.

De OR heeft volgens artikel 27, lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht (tools) op het instellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid. De OR kan met  zo’n regeling instemmen als de bestuurder een goede reden heeft om bijvoorbeeld specifiek jongere werknemers in dienst te nemen. Zonder goede reden, zoals de bestrijding van jeugdwerkloosheid of ouderenwerkloosheid, is er sprake van discriminatie en daar moet de OR volgens artikel 28 lid 3 WOR juist voor waken.

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten verboden

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten is sinds 1 januari 2018 niet meer toegestaan. Eerder mocht dit wel als een vacature zich richtte op de bestrijding van jeugdwerkloosheid of ouderenwerkloosheid. De Nederlandse gemeenten hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om een uitzondering te maken vanwege het zogeheten Generatiepact. Oudere werknemers bij gemeenten kunnen er dankzij dit pact voor kiezen om minder uren te werken om zo inzetbaar te blijven tot hun pensioen. Jongeren kunnen deze uren opvangen. Zo verjongt het personeelsbestand  en de jongeren brengen kennis mee over bijvoorbeeld de aanpak van cybercrime en moderne vormen van communicatie. Het is nu aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te bepalen of hij met een zogenoemde algemene maatregel van bestuur een uitzondering voor de gemeenten maakt. 

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Discriminatie signaleren op de werkvloer
    • Videocollege 12 minuten

    Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te...

[MB_DOSARBO]

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar