Werknemer heeft straks recht op kopie personeelsdossier

6 maart 2018 Door redactie

Een werknemer kan bij zijn werkgever een verzoek indienen om de gegevens die in zijn personeelsdossier staan in te zien. Als een werknemer hierom vraagt, moet de werkgever straks onder de AVG ook een kopie van het dossier aan de werknemer verstrekken.

Zowel onder de Wet bescherming persoonsgegevens als onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is, hebben werknemers inzagerecht. Dat wil zeggen dat de werknemer aan zijn werkgever mag vragen welke persoonsgegevens de organisatie van hem verzamelt. Dit heeft ook tot gevolg dat de werknemer het recht heeft om de gegevens die in zijn personeelsdossier zijn opgeslagen in te zien. Dient de werknemer zo’n verzoek bij de werkgever in, dan moet de werkgever hier binnen vier weken schriftelijk of per e-mail op reageren.

Gegevens ter plekke laten inzien voldoet niet meer

Op dit moment kan een werkgever op verschillende manieren aan een verzoek tot inzage in het personeelsdossier voldoen. Een werkgever kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de gegevens uit het personeelsdossier niet aan de werknemer te verstrekken, maar hem uit te nodigen om het personeelsdossier ergens ter plekke te komen inzien. Onder de AVG (tools) is dit anders. De werknemer heeft dan in principe ook altijd recht op een kopie van zijn personeelsdossier.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • AVG: een introductie
    • Videocollege 14 minuten

    De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

  • AVG: het sollicitatieproces
    • Videocollege 11 minuten

    Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels...

Heeft u een vraag over Werken met de AVG?

Joris Bijvoets

Functionaris Gegevensbescherming / Privacy consultant

AVG Compleet BV
Adviseur is nu beschikbaar