Bedrijfsgeheimen beter beschermd met nieuwe wet

17 april 2018 Door redactie

Organisaties krijgen binnenkort meer wettelijke mogelijkheden om concurrenten aan te pakken die met hun 'bedrijfsgeheimen' aan de haal gaan. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Daarmee kan de wet door naar de Eerste Kamer. Omdat de wet een uitwerking is van een Europese richtlijn is er ook een uiterste invoeringsdatum: per 9 juni 2018 moet de wet in werking zijn getreden. Vanaf die datum zijn bedrijfsgeheimen binnen de Europese Unie (EU) ook op dezelfde manier beschermd.

Innovaties en kennis moeilijker te beschermen

Met die wettelijke bescherming wil de EU vooral het mkb, startende ondernemers en de dienstensector een steun in de rug geven. Vooral die laatste branche leunt veel meer op bedrijfsgeheimen dan de productiesector, die hun producten veel beter kunnen beschermen met octrooien (tool). Het lastige aan het beschermen van innovaties (tools) of specifieke bedrijfskennis met een octrooi is dat die know-how daarmee ook openbaar wordt. En de concurrentie kijkt mee.
Die specifieke kennis verdient dus meer bescherming. En dat is best breed. Het wetsvoorstel (pdf) definieert een bedrijfsgeheim als informatie die geheim is, die ‘handelswaarde’ heeft juist omdat het geheim is en waarvoor de houder van de informatie ook voldoende maatregelen treft om die geheim te houden.

Misbruik makkelijker aanpakken in rechtszaal

Op dit moment kunnen organisaties hun geheimen ook al beschermen met een geheimhoudingsovereenkomst (tool). Maar in de nieuwe wet gaat de bescherming nog een stukje verder. Want zodra een contractpartner de overeenkomst schendt, is dat wettelijk gezien meteen onrechtmatig gebruik van het bedrijfsgeheim. Dat maakt het voor de benadeelde partij dus makkelijker in de rechtszaal.
Sowieso zijn rechtszalen en bedrijfsgeheimen vaak geen echt fijne combinatie. Want om aan te tonen dat er een bedrijfsgeheim is gestolen, ontkomt de benadeelde partij er meestal niet aan om dat geheim in de rechtszaal openbaar te maken. Ook daar speelt de wet op in: de organisatie kan een rechter verzoeken om een mededelingsverbod op te leggen aan de partijen die betrokken zijn bij de rechtszaak.

Extra bescherming in rechtszaal

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde ook vóór een amendement dat de bescherming van bedrijfsgeheimen in rechtszaken nog iets verder uitbreidt. Zoals gezegd kunnen rechters straks een mededelingsverbod opleggen. Maar in sommige rechtszaken kunnen bedrijfsgeheimen wel aan de orde komen, terwijl de zaak zelf eigenlijk over een ander geschil gaat. Om het geheim ook dan te beschermen, mag in dat geval mag alleen de advocaat de geheimen inzien, aldus het amendement.
Ook nam de Kamer een amendement aan dat een expliciete verwijzing naar het de Wet Huis voor klokkenluiders (tool) in de wet zet. Dat zit zo: een rechter kan besluiten dat de bescherming van bedrijfsgeheimen niet geldt als een klokkenluider (tools) de geheimen naar buiten brengt in het 'algemeen belang'. Om duidelijk te maken wanneer iemand in het 'algemeen belang' handelt, wordt er verwezen naar de Wet Huis voor klokkenluiders. In artikel 1 van die wet staat namelijk precies vermeld wanneer het maatschappelijk belang in het geding is.
Een amendement om in het algemeen extra bescherming te geven aan klokkenluiders of journalisten die wangedrag naar buiten brengen kreeg niet genoeg stemmen.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Sterke wachtwoorden
  • Videocollege 10 minuten

  Iedereen moet tegenwoordig wel een aantal wachtwoorden onthouden. Dat worden er waarschijnlijk steeds meer. Het is dan ook een hele uitdaging om al die wachtwoorden te onthouden. En...

 • Beveiligen met encryptie
  • Videocollege 16 minuten

  Zonder bescherming kan alle informatie die over een netwerk wordt verstuurd, worden opgepikt, afgeluisterd of veranderd. Daarom moet u die informatie versleutelen. Dat wordt encryptie...

 • AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
  • Videocollege 20 minuten

  De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken,...

Heeft u een vraag over Beveiliging?

Bouke van Kleef

Innovatiecoaches, trainers, adviseurs, huisstijlspecialisten en programmeurs

AVK
Adviseur is nu beschikbaar