Het verschil: pseudonimiseren en anonimiseren

4 mei 2018 Door redactie

Onder de AVG mogen persoonsgegevens niet langer onversleuteld bewaard worden. Om dit te bereiken, kunnen persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. In beide gevallen zijn de data veilig, maar wel met een wezenlijk verschil.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tools), die op 25 mei 2018 van kracht wordt, staat dat organisaties ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ moeten nemen om persoonsgegevens te beschermen. Eén manier is door de persoonsgegevens te pseudonimiseren. Hierbij past de organisatie een versleutelingsmethode toe, waardoor niet meer te zien is om wie het gaat. De ‘sleutel’ wordt verplicht op een andere plaats bewaard, wat een extra beveiligingslaag oplevert. Zo is de persoon om wie het gaat ook altijd terug te halen.

AVG: sleutel weg, dus onomkeerbaar

Geanonimiseerde persoonsgegevens zijn ook versleuteld, maar hierbij is de sleutel weggegooid. Er bestaat dus geen ‘schaduwbestand’ meer. Anonimisering is daarmee onomkeerbaar. De dataset blijft echter wel bruikbaar voor analytische of statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor een data-analyse met programma’s Excel of R (tools)

PSEUDONIMISEREN: persoon nog herleidbaar, bestand en sleutel gescheiden bewaren
ANONIMISEREN: persoon niet meer herleidbaar, sleutel weggegooid

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Videocollege 29 minuten

  De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

 • Meldplicht datalekken
  • Videocollege 7 minuten

  De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige...

 • AVG: een introductie
  • Videocollege 14 minuten

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

Heeft u een vraag over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Jan Pieter Schuitema

IT-jurist

IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar