Zelfregulering reclame blijkt krachtig instrument

19 juni 2018 Door redactie

Dat zelfregulering heel effectief kan zijn, blijkt uit het jaarverslag van de Reclame Code Commissie. In 2017 heeft 96% van de adverteerders een uitspraak van de Commissie nageleefd en de bekritiseerde commercial aangepast of ingetrokken.

De Reclame Code Commissie (RCC) behandelt klachten die binnenkomen over reclame-uitingen. Iedereen kan een klacht indienen. Van de in totaal 3.618 ingediende klachten was volgens het jaarverslag 92% afkomstig van consumenten en de overige 8% van adverteerders, de Consumentenbond of via buitenlandse zusterorganisaties. En bij de klachten die de RCC inderdaad honoreerde, zorgde 96% van de adverteerders dat er iets met de uitspraak gedaan werd. De 4% die het advies in de wind sloeg, betrof adverteerders die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties die meedoen met de afgesproken zelfregulering. Als zij herhaaldelijk in de fout gaan, is hun 'straf' meestal bij naam en toenaam genoemd worden als overtreder van de afgesproken regels.

Meeste klachten over misleiding

Van alle klachten die werden ingediend, gingen de meeste over misleidende reclame. Dit aandeel bedroeg 35%. Dergelijke klachten zijn goed te toetsen. 32% van de klachten was van subjectieve aard. De indieners hiervan maakten bezwaar tegen te veel bloot dan wel seks, tegen stereotypen of tegen een nodeloos kwetsende inhoud. Aangezien dit een kwestie van interpretatie is, zijn dergelijke klachten veel lastiger te beoordelen. Ondanks dat legden adverteerders zich hier ook neer bij de uitspraak als die negatief uitviel.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is themareclame?

    Themareclame is reclame die gebaseerd is op een bepaald onderwerp dat elke keer weer herhaald wordt. Bij dit soort reclame wordt geen prijs of korting genoemd. Themareclame...

  • Welke soorten reclame zijn er?

    Er zijn verschillende soorten reclame, zoals: themareclame; actiereclame; introductiereclame; collectieve reclame; joint promotion; ideële reclame; in-scriptsponsoring; onbaatzuchtige...

Heeft u een vraag over Reclame?

Richard van Berkel

Directeur en adviseur

LVB Networks
Adviseur is nu beschikbaar