SZW-onderzoek naar invoering wijzigingen Arbowet

25 september 2018 Door redactie

Het ministerie van SZW heeft onderzoek gedaan onder het mkb en grootbedrijf naar de bekendheid van de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. Ook is onderzocht in hoeverre bedrijven wijzigingen al hadden doorgevoerd. Veel organisaties hadden eind mei, begin juni 2018 op dit vlak nog wat werk te verzetten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind mei en begin juni 2018 onderzoek (pdf) gedaan naar de kennis, houding en het gedrag binnen organisaties betreffende de vernieuwde Arbowet. Zogeheten arbobeïnvloeders – bijvoorbeeld preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers – zijn ondervraagd over het arbobeleid binnen hun organisatie. Het merendeel van de ondervraagden wist dat de Arbowet is gewijzigd, maar niet wat er exact was gewijzigd (tool). Daardoor konden zij geen aanpassingen maken in het arbobeleid. De Arbowet wijzigde per 1 juli 2017.

Basiscontract met arbodienst moest per 1 juli 2018 zijn afgesloten

Eén van de wijzigingen in de Arbowet hield in dat alle organisaties een basiscontract (tool) moesten afsluiten met een arbodienstverlener. Nieuw afgesloten contracten per 1 juli 2017 moesten direct al voldoen aan de eisen van de vernieuwde wet. Werkgevers kregen een jaar de tijd om de bestaande contracten te vernieuwen; dit moest per 1 juli 2018 in orde zijn. 27% van de ondervraagde organisaties had een basiscontract, 27% was ermee bezig en 30% had zich wel voorgenomen om ermee aan de slag te gaan.

Vrije toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers

Door de wijziging van de Arbowet hebben werknemers het recht om een bedrijfsarts te bezoeken (tool) zonder eerst om toestemming van de werkgever te vragen. Zij kunnen daardoor gemakkelijker bij de bedrijfsarts terecht met vragen, waardoor ziekteverzuim mogelijk wordt voorkomen. In 36% van de bedrijven kon de werknemer al terecht bij de bedrijfsarts. 22% was hiermee bezig en 23% was het nog van plan. Ook moet de bedrijfsarts de werkgever meer advies geven over preventieve maatregelen. 30% van de organisaties had dit gedeelte besproken en afgerond met de bedrijfsarts. 27% was ermee bezig en 23% wilde dit nog oppakken.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbowet?

Iels den Dekker

Arbeidshygiënist

Werkoptimaal
Adviseur is nu beschikbaar