Kabinet wil leer- en ontwikkelbudget voor iedereen

28 september 2018 Door redactie

Het kabinet start een meerjarig programma voor een doorbraak op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Diverse maatregelen moeten voor een positieve en sterke leercultuur zorgen.

De bedoeling van het kabinet is dat werknemers worden gestimuleerd om regie te nemen over hun loopbaan en leven, zodat zij kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Bij LLO zijn werknemers altijd bezig met leren en hun ontwikkeling, in plaats van dat zij pas met scholing beginnen bij werkloosheid of dreigend baanverlies. LLO zorgt ervoor dat werknemers duurzamer inzetbaar zijn. Dat verbetert ook de werking van de arbeidsmarkt en geeft economisch voordeel.

Beleid voor leerrekeningen en ontwikkelbudgetten

Voor de kabinetsaanpak (pdf) is overleg gevoerd met onder meer de sociale partners, O&O-fondsen en onderwijsorganisaties. Naast de diverse eerder genomen maatregelen, zet het kabinet voor ‘een cultuuromslag in LLO’ in op de volgende punten:

1.       Eigen regie stimuleren

Bij voorkeur wordt er voor de werkende een portal ontwikkeld, waarin hij een overzicht krijgt van zijn scholingsmogelijkheden en de bijpassende financiële tegemoetkomingen. Sociale partners willen de totstandkoming van private ‘individuele leerrekeningen’ stimuleren, bijvoorbeeld via afspraken in cao’s. Het kabinet werkt als aanvulling daarop de komende periode ook aan een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget, dat op zijn vroegst in 2020 beschikbaar kan zijn. De middelen hiervoor komen uit de voorgenomen afschaf van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (€ 218 miljoen).

2.       LLO stimuleren in het mkb

Hiervoor zijn in de sectoren al verschillende initiatieven genomen, waaronder de inzet van leerambassadeurs in organisaties en bedrijfsadviseurs. Het kabinet onderzoekt met betrokkenen op welke manier zij de leercultuur in het mkb verder kunnen ontwikkelen.

3.       De ondersteuning van werkenden en werkgevers bij LLO verbeteren

Werkgevers en (niet-)werkenden met leer- en ontwikkelvragen moeten makkelijker terechtkunnen bij publiek-private, regionale samenwerkingsverbanden voor advies. Er starten pilots met een zogeheten ‘leerwerkloket plus’ in een aantal arbeidsmarktregio’s.

4.       Het scholingsaanbod voor volwassenen flexibiliseren

Het kabinet gaat flexibilisering van het mbo voor volwassenen extra stimuleren. Zo gaan er miljoenen naar ‘eigentijdse innovatieve opleidingsprogramma’s’. Er komen nog meer mogelijkheden voor maatwerk in opleidingen, zodat deze beter aansluiten op de behoefte op de arbeidsmarkt. Ook wordt ingezet op betere voorlichting.

5.       Afspraken maken met sociale partners

De sociale partners willen met het kabinet afspraken maken over de (fiscale) randvoorwaarden voor het bevorderen van een positieve leercultuur en de eerdergenoemde leerrekeningen. Ervaringen met de leerrekeningen zullen worden geïnventariseerd.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Analytisch en creatief denken
  • Videocollege 23 minuten

  Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken...

 • Opleiden
  • Videocollege 29 minuten

  Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar...

 • Personeelsplan schrijven
  • Videocollege 18 minuten

  Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert...

Heeft u een vraag over Opleiding en ontwikkeling?

Ruben Kooy

Psycholoog

Akerendam
Adviseur is nu beschikbaar