Onderzoek naar robotisering en veiligheid machines werkvloer

4 oktober 2018 Door redactie

Op de werkvloer nemen steeds meer robots werk over dat eerst door werknemers werd gedaan. Dat maakt het werk makkelijker, maar het is belangrijk dat de werkvloer een veilige plaats blijft. Daarom heeft TNO onderzoek gedaan naar veiligheids- en gezondheidseisen die in de toekomst moeten worden gesteld aan robots.

TNO deed in opdracht van en samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek (pdf) naar robots die zijn uitgerust met zogeheten machine learning. Dat houdt in dat een robot zo is ingesteld dat hij zich kan aanpassen aan nieuwe situatie. De robot kan patronen in verschillende situaties ontdekken en aan elkaar koppelen om zo steeds efficiënter te werken. Het is belangrijk dat werken met en in de omgeving van de machine veilig blijft. Werknemers moeten hun werk tenslotte kunnen doen in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.  

Mogelijke aanpassing Europese Machinerichtlijn

TNO heeft onderzoek gedaan en gesproken met experts op het gebied van robotica en machine learning. Daaruit is een voorstel gekomen voor veiligheids- en gezondheidseisen die in de Europese Machinerichtlijn zouden moeten worden opgenomen. Robotisering kan de toekomst van het werk flink veranderen en dat brengt mogelijk arbeidsrisico’s met zich mee. Daarom deed TNO eerder al onderzoek naar nieuwe risico’s van industriële machines die op het internet worden aangesloten en de introductie van robots op de werkvloer. Ook deed de onderzoeksorganisatie research naar hoe mens en robot een werkvloer kunnen delen.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat is een billijke vergoeding?

  Als een ontbinding van een arbeidsovereenkomst tot stand komt door ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, krijgt de werknemer een transitievergoeding. Ik begreep...

 • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht?

  Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit van de bestuurder....

E-learningcursussen

 • Beroepsziekten
  • Videocollege 10 minuten

  Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste...

Heeft u een vraag over Arbeidsomstandigheden?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar