De WBSO-aanvraag moet u voor 30 november indienen

1 november 2018 Door redactie

Als uw organisatie begin 2019 gebruik wil maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O), moet u uw aanvraag deze maand nog indienen bij RVO.nl. De regeling geldt niet alleen meer voor de loonkosten, maar voor alle kosten voor research en development.

U heeft nog tot 30 november de tijd om uw aanvraag voor WBSO (tool) in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als uw organisatie per 1 januari 2019 van de regeling gebruik wil maken. Het indienen van de aanvraag (tool) moet namelijk uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gebeuren. Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO voor 1 januari 2019 bij RVO.nl binnen moet zijn.

De WBSO is een populaire subsidieregeling

De WBSO is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. Voor 2019 is de schatting dat 65,2% van de tegemoetkoming naar het mkb zal gaan en 34,8% naar het grootbedrijf. De komende tijd zal verder worden onderzocht, gebruikmakend van de nu lopende evaluatie van de WBSO, hoe de budgetsystematiek kan worden verbeterd.

Tweede schijf van WBSO blijft in 2019 hetzelfde

Na heroverweging van het pakket 'vestigingsklimaat' uit het Belastingplan 2019 blijkt uit een Kamerbrief (pdf) Kamerbrief dat de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 verhoogd wordt met 2%-punt, van 14% naar 16%. In 2018 is de tweede schijf van de WBSO (tool) juist verlaagd van 16% naar 14%. Dit blijft zo in 2019, maar wordt in 2020 weer teruggedraaid: het tarief van de tweede schijf gaat terug omhoog naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonheffingen (tools), als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat is een S&O-verklaring?

  De term S&O-verklaring staat voor speur- en ontwikkelingsverklaring. U heeft deze verklaring nodig om de S&O-aftrek met succes te kunnen aanvragen. U kunt een...

 • Wat is afdrachtvermindering?

  Afdrachtverminderingen zijn verminderingen van de door de werkgevers af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen van bepaalde werknemers of in verband met...

 • Wat houdt het urencriterium in?

  Het urencriterium houdt in dat u als ondernemer op jaarbasis tenminste 1.225 uren in uw onderneming moet werken. Dit criterium is een voorwaarde voor een aantal belangrijke...

E-learningcursussen

 • Investeren en innoveren
  • Videocollege 16 minuten

  Investeren en innoveren zijn twee belangrijke activiteiten om de groei van uw organisatie zeker te stellen of, nog beter, te stimuleren. Uw organisatie moet zich natuurlijk blijven...

Heeft u een vraag over Afdrachtvermindering S&O?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar