Wie is de uiteindelijk belanghebbende van uw goede doel?

31 oktober 2018 Door redactie

Sinds 14 juli 2018 kunnen banken en financiële instellingen vragen naar de zogenoemde ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) van uw organisatie. Op termijn is het ook de bedoeling dat de UBO’s van uw organisatie in het Handelsregister komen te staan.

De verplichting om de UBO van uw organisatie te achterhalen is het gevolg van de Implementatiewet anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Banken en financiële instellingen zijn verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten. Het is daarbij ook nodig om de UBO van de organisatie te achterhalen. Er is geen uitzondering gemaakt voor een organisatie met de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Definitie van een UBO

Maar wie is nu de UBO van uw organisatie? De definitie van een UBO is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Er is sprake van een UBO van een stichting of vereniging als de natuurlijk persoon zeggenschap heeft over de organisatie via:

  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming wat betreft een wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Kan uw organisatie op basis van deze criteria geen UBO aanwijzen, dan is als UBO aan te merken de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.

Invoering van het UBO-register

Op termijn moet er een UBO-register komen. Het wetsvoorstel daarvoor is nog in de maak. Als gevolg van Europese ontwikkelingen is het nodig om het eerdere wetsvoorstel voor het invoeren van een UBO-register aan te passen. Het is de bedoeling om het aangepaste wetsvoorstel begin 2019 voor te leggen aan de Tweede Kamer. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer het UBO-register er precies gaat komen.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bestuur en toezicht non-profitorganisatie?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar