Controleren van Whk-beschikking 2019 is altijd nodig

13 december 2018 Door redactie

De premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2019 is onlangs naar alle werkgevers verstuurd. Geen werkgever wil te veel premie betalen, daarom is het verstandig om de mededeling of beschikking goed te controleren.

De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas altijd vóór het einde van het jaar naar elke middelgrote en grote organisatie. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. De gedifferentieerde premie Whk (tool) bestaat uit twee onderdelen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Werkgevers kunnen tot 50% van alléén de premie WGA verhalen op de werknemers door het in te houden op hun nettoloon.

Actief controleren van de beschikking

Het is belangrijk om de ontvangen beschikking te controleren (tool). Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. De werkgever moet nagaan of de juiste loonsommen zijn gebruikt. Daarnaast is het zaak om te controleren of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor is een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. Als er sprake is geweest van een overgang van onderneming, moet bovendien worden gecheckt of die overgang goed is verwerkt.

 (Voorlopig) bezwaarschrift indienen

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.

Geen bezwaar mogelijk voor kleine werkgevers

Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2019. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen.
Organisaties die in 2019 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is op 0% te staan.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Werkhervattingskas (Whk)?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar