Wetsvoorstel voor meer transparantie geldstromen in de maak

2 januari 2019 Door redactie

Maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen) moeten transparanter zijn over donaties. Is het ontvangen bedrag groter dan € 15.000, dan zijn ze straks verplicht om informatie over de donateur openbaar te maken. Dit blijkt uit het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties dat recent ter consultatie is voorgelegd.

In het regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat de geldstromen van maatschappelijke organisaties transparanter moeten zijn. Dat moet voorkomen dat via donaties aan deze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht.

In het wetsvoorstel zijn daarom de volgende maatregelen opgenomen:

  • Organisaties moeten binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een overzicht opstellen van de ontvangen donaties van ten minste € 15.000 in dat boekjaar. Daarbij geldt dat als een organisatie een reeks kleine bedragen ontvangt, die opgeteld moeten worden.
  • In het donatieoverzicht vermeldt de organisatie het bedrag van de donatie, de naam en woonplaats van de gever en de datum van de donatie.
  • Stichtingen moeten een balans en de staat van baten en lasten openbaar maken.

 

Vrijstelling voor de nieuwe verplichtingen

Het is mogelijk om een vrijstelling te vragen voor deze verplichtingen als organisaties minder kwetsbaar zijn voor onwenselijke beïnvloeding. Uw organisatie zal daarvoor zelf een verzoek moeten indienen. De minister voor Rechtsbescherming zal het verzoek beoordelen.
Het conceptwetvoorstel is nu ter consultatie aangeboden. Het is mogelijk om tot 22 februari 2019 een reactie te sturen over dit wetsvoorstel. De wetgever vraagt reageerders ook specifiek om te helpen met de criteria voor de vrijstellingen. Uiteindelijk moeten er objectieve criteria komen om categorieën van organisaties vrij te stellen van de plicht om een donatieoverzicht op te stellen of een balans of staat van baten en lasten openbaar te maken.  

Komt de geefbereidheid niet te goede

Goeden Doelen Nederland vindt dit conceptwetsvoorstel te ver gaan. Het wetsvoorstel is schadelijk voor de privacy van donateurs en komt de geefbereidheid in Nederland niet ten goede. De Erkenningsregeling van het Centraal bureau fondsenwerving (CBF) en de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) van de Belastingdienst zou voldoende moeten zijn. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel voor enorme administratieve lasten voor deze maatschappelijke organisaties. Het ministerie gaat verder in overleg met de betrokken partijen om de mogelijkheden te bespreken. 

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bestuur en toezicht non-profitorganisatie?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar