Passende rechtsvorm voor sociale organisaties

9 januari 2019 Door redactie

Voor sociale organisaties is op dit moment geen geschikte rechtsvorm beschikbaar. De ChristenUnie wil daar verandering in brengen. Eind vorig jaar heeft de ChristenUnie daarom de initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie ingediend.

Een besloten vennootschap heeft in principe als doel om winst te behalen. Sociale ondernemers wijken daarvan af en hebben een maatschappelijke missie. Het leveren van producten of diensten is voor deze organisaties vooral bedoeld voor het verkrijgen van geld voor het uitvoeren van de missie. Een stichting is niet geschikt voor dit doel en ook een besloten vennootschap voldoet niet helemaal. Tweede Kamerlid Bruins heeft daarom een initiatiefnota ingediend waarin hij voorstelt om een nieuwe rechtsvorm in te voeren: de besloten vennootschap met maatschappelijke status (b.v.m.).

Sociale organisatie staat niet in Burgerlijk Wetboek

Een sociale organisatie is eigenlijk een tussenvorm. Het is namelijk geen pure bv, maar ook geen goed doel dat afhankelijk is van donaties en subsidies. In het Burgerlijk Wetboek is geen rekening gehouden met deze tussenvorm. De meeste sociale ondernemers kiezen daarom als rechtsvorm voor de bv. Andere landen in de Europese Unie kennen wel een aparte rechtsvorm voor de sociale organisatie. In de Nederlandse wet moet volgens de ChristenUnie ook een aparte rechtsvorm komen.

Verantwoording over de maatschappelijke missie

De nieuwe rechtsvorm moet in ieder geval zorgen voor de inhoudelijke vastlegging van de maatschappelijke missie. Daarnaast moet uit de statuten de betrokkenheid van de stakeholders blijken. Verantwoording over de maatschappelijke missie is daarbij ook erg belangrijk. De sociale organisatie moet jaarlijks de jaarstukken in het handelsregister publiceren, zodat er sprake is van een publieke verantwoording. Verder is het belangrijk om verantwoording af te leggen over de winstuitkering van de organisatie in het licht van de maatschappelijke missie. De overheid kan er voor kiezen om de sociale organisatie fiscale voordelen te geven.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bestuur en toezicht non-profitorganisatie?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar