Separaat wetsvoorstel over privacy in Handelsregisterwet

10 januari 2019 Door redactie

In maart 2017 werd aangekondigd dat de Handelsregisterwet gaat wijzigen. Inmiddels is het wetsvoorstel voor deze wijziging in behandeling genomen, nog voordat de Autoriteit Persoonsgegevens advies heeft kunnen uitbrengen over de privacy van ondernemers die in het Handelsregister zijn opgenomen. Daarover komt een separaat wetsvoorstel.

Alle organisaties die deelnemen aan het economische verkeer staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het Handelsregister is een van de weinige basisregistraties in Nederland. Het kent veel persoonsgegevens die openbaar zijn. Dat deze data, zoals naam en adres van ondernemers van eenmanszaken openbaar zijn, staat op gespannen voet met de privacy. De privacyregels zijn juist door de implementatie van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (tools) in mei 2018 aangescherpt. Om de privacy te waarborgen zou de Handelsregisterwet ook hierop moeten worden aangepast.

Separaat wetsvoorstel Handelsregisterwet om proces wetswijziging niet te vertragen

Op 6 maart 2017 is het wetsvoorstel over de wijziging van de Handelsregisterwet 2007 echter al aan de Tweede Kamer aangeboden en de wet is nu in behandeling. Om dit proces niet te vertragen, stelt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een nota aan de Tweede Kamer (pdf) voor om de bescherming van privégegevens beter te regelen in een separaat wetsvoorstel. Daarin zal ook het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over verbeteringen in de Handelsregisterwet worden meegenomen.

Wijziging Handelsregisterwet zorgt voor wettelijke basis voor aanpak fraude

Het voorstel voor een wetswijziging van de Handelsregisterwet 2007 dat nu in behandeling is, heeft voor ondernemers een aantal gevolgen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld worden uitgeschreven als het ingeschreven adres niet correct is. Ook moet het nieuwe wetsvoorstel ervoor zorgen dat de KvK, bijvoorbeeld bij opvallende geldstromen, actie kan ondernemen. Tot nu toe is er is nog geen wettelijke basis voor de KvK om signalen van fraude (tool) actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties. Er staan dus belangrijke wijzigingen op stapel. De staatssecretaris hoopt in dit voorjaar de Tweede Kamer verder te kunnen informeren over de te nemen privacymaatregelen.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Algemene voorwaarden
    • Videocollege 31 minuten

    Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst...

  • Het jaarrekeningregime bepalen
    • Videocollege 6 minuten

    Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing...

Heeft u een vraag over Kamer van Koophandel?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar