Sportclubs moeten energiebesparing per 1 juli aantonen

13 februari 2019 Door redactie

Organisaties die meer dan 50.000 kWH elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar gebruiken, moeten per 1 juli 2019 informatie geven over de genomen maatregelen om energie te besparen. Non-profitorganisatie zoals sportverenigingen kunnen daar ook onder vallen. Deze maatregel moet de energiebesparing in Nederland versnellen.

De informatieplicht voor grootverbruikers is het gevolg van de wijziging van de Wet Milieubeheer. Buitensportverenigingen gebruiken vaak een hoop energie en kunnen daardoor ook onder deze regeling vallen. Deze organisaties moeten vóór 1 juli 2019 een vragenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) invullen en aangeven hoe ze aan die nieuwe Wet Milieubeheer voldoen. De vragenlijst is te vinden in het eLoket van RVO.nl.

Boete bij niet naleven informatieplicht

De vragenlijst bestaat uit een lijst met mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Verenigingen die vallen onder de informatieplicht moeten deze maatregelen nemen. Een organisatie kan een boete krijgen als ze niet voldoet aan de informatieplicht of de energiebesparende maatregelen niet uitvoert. Met deze maatregelen probeert de overheid het proces te versnellen.

Subsidie voor uitvoeren maatregelen

Voor het uitvoeren van de maatregelen kan uw organisatie in aanmerking komen voor een subsidie. Per 1 januari 2019 is daarvoor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties in het leven geroepen. De uitvoering van deze regeling is in handen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen(DUS-1). Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet uw organisatie de maatregel binnen een jaar na subsidieverlening uitvoeren. Lukt dat niet, dan is het belangrijk om dat tijdig te melden. Het aanvragen en vaststellen van deze subsidie kan via de website van RVO.nl.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Goede doelen?

Vera Peerdeman

Directeur

Nassau Fundraising
Adviseur is nu beschikbaar