Tweede Kamer neemt Wet afwikkeling massaschade aan

1 februari 2019 Door redactie

De Tweede Kamer heeft de Wet afwikkeling massaschade aangenomen. Als de Eerste Kamer ook een akkoord geeft, kunnen consumenten voortaan gezamenlijk optrekken en via de rechter een schadevergoeding eisen als ze zijn benadeeld.

Het wordt voor groepen benadeelde consumenten makkelijker om bij de rechter schadevergoeding (tool) te eisen. De Wet afwikkeling massaschade maakt het mogelijk dat een rechter eencollectieve schadevergoeding kan toewijzen aan consumenten die gezamenlijk een rechtszaak hebben aangespannen. In de huidige situatie kan de rechter groepen gedupeerden wel in het gelijk stellen, maar daarna moeten ze alsnog onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding met de partij die ze gedaagd hebben. Als die vervolgens slecht meewerkt, hebben consumenten geen andere optie dan individueel een rechtszaak te beginnen. Deze wet verandert die situatie.

Via belangenorganisaties

Bij massaschade zijn grote groepen consumenten getroffen door dezelfde nadelige gebeurtenis. Goede voorbeelden zijn de woekerpolisaffaire of fabrikanten die aan prijsopdrijving hebben gedaan door verboden prijsafspraken, zoals bij beeldbuizen. Door de nieuwe wet kunnen consumenten een vuist maken via belangenorganisaties. Die stappen dan namens hun leden naar de rechter, die nu in dezelfde rechtszaak kan vaststellen of de gedaagde inderdaad de regels heeft overtreden en welke schadevergoeding daar tegenover moet staan.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Klachtenregeling?

Hilde Vossen

Veranderspecialist

De Veranderspecialist
Adviseur is nu beschikbaar