KvK stopt per 1 juli 2019 met Adressenbestand Online

15 maart 2019 Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt organisaties op naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van de organisaties die onder de loep lag, is de Kamer van Koophandel (KvK). Afgelopen jaar gaf de AP aan dat de KvK mogelijk de wet overtrad door adverteerders inzage te geven in het Handelsregister.

Wie een onderneming start, moet zich inschrijven bij de Kvk (tool). Volgens de huidige Handelsregisterwet is de KvK vervolgens verplicht om gegevens over ondernemers te verstrekken aan iedereen die daarom vraagt, ongeacht het doel waarvoor gegevens worden gebruikt. Maar de AP is van mening dat persoonsgegevens uit het Handelsregister niet mogen worden verstrekt voor de commerciële belangen van een individuele organisatie. Zeker voor zzp’ers, bij wie het adres van hun onderneming overeenkomt met hun privéadres, is het ontvangen van commerciële telefoontjes hinderlijk. 

Aanpassing Handelsregisterwet is nodig

Volgens de AP zijn de gegevens uit  het Handelsregister vooral bedoeld om ondernemers de zekerheid te bieden over hun zakenpartners en niet zozeer voor reclamedoeleinden. De KvK geeft aan dat het Handelsregister daarnaast ook nog twee wettelijke functies heeft. Het moet gegevens verstrekken van algemene, feitelijke aard over de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen (tool). Het doel daarvan is de economische belangen van handel, ambacht, industrie en dienstverlening te bevorderen. Daarnaast is het aanbieden van gegevens nodig om de Nederlandse overheid efficiënt te laten functioneren. De KvK wil daarom onderzoeken welke stappen er gezet moeten worden om én aan de plicht uit de  Handelsregisterwet te voldoen én aan de AVG (tools). Voor het einde van het jaar moet deze toetsing die vooral gaat over ‘privacy by design’ en ‘dataminimalisatie’ rond zijn. Wel stopt de KvK al per 1 juli 2019 met het product Adressenbestand Online, laat de KvK in een brief (pdf) aan de AP weten. Dit product wordt veel gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Videocollege 29 minuten

  De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

 • Meldplicht datalekken
  • Videocollege 7 minuten

  De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige...

 • AVG: een introductie
  • Videocollege 14 minuten

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

Heeft u een vraag over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar