Niet langer geboorteverlof bij geboorte van tweeling

14 maart 2019 Door redactie

Voor elk kind dat een werknemer krijgt, krijgt hij apart ouderschapsverlofrechten. Voor het geboorteverlof geldt dat niet: als de partner van de werknemer bevalt van een meerling, kan hij niet dubbel verlof opnemen.

Sinds dit jaar is de kraamverlofregeling uit de Wet arbeid en zorg (WAZO) verdwenen en vervangen door het geboorteverlof. Dit verlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van een werknemer (de in het arbeidscontract afgesproken arbeidsduur). Voor veel werknemers is de nieuwe regeling een verbetering, aangezien het kraamverlof ongeacht de arbeidsduur twee dagen duurde. De Rijksoverheid licht op haar website de duur van het geboorteverlof toe. Daarin wordt onder andere benadrukt dat een werknemer bij de geboorte van een meerling, zoals een tweeling of drieling, recht heeft op één werkweek verlof. Het is dus niet zo dat de werknemer bij de bevalling van een tweeling ook twee keer de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof kan opnemen.

Recht op ouderschapsverlof wel voor elk kind apart

Ook onder de kraamverlofregeling had de werknemer geen recht op dubbel verlof bij een meerling. Voor het ouderschapsverlof (tool) – die andere verlofvorm die direct gerelateerd is aan een kind van een werknemer – ligt dit anders. Op basis van de WAZO krijgt de werknemer per kind een verlofrecht van 26 maal de arbeidsduur per week. In theorie zou een werknemer dus voor een tweeling een heel jaar weg kunnen blijven. Bovendien heeft zijn partner dat recht ook. Echter hebben werknemers tijdens het ouderschapsverlof geen recht op loon, tenzij in de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling anders is bepaald. Bij het geboorteverlof moet de werkgever wél het volledige loon doorbetalen, al kunnen op basis van een cao tot 1 juli 2019 hiervoor nog afwijkende regels gelden.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is de Wet arbeid en zorg (WAZO)?

    De Wet arbeid en zorg (WAZO) heeft als doel om een beter evenwicht te creëren tussen arbeid en zorg. Verschillende verlofregelingen zijn opgenomen in deze wet: zwangerschaps-...

  • Welke verlofvormen bestaan er allemaal?

    Voor werknemers zijn er diverse betaalde en onbetaalde verlofvormen. Tot de betaalde verlofvormen behoren: zwangerschaps- en bevallingsverlof, bekostigd door UWV; kraamverlof...

  • Wanneer gaat het kraamverlof precies in?

    Ik lees dat een medewerker vóór de bevalling calamiteitenverlof mag opnemen en voor het kraamverlof twee dagen, maar wanneer gaat het kraamverlof precies...

Heeft u een vraag over Geboorteverlof?

Kim Diepstraten

Advocaat

Geelkerken Linskens Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar