Reclamegrenzen voor NPO op internet vastgesteld

3 mei 2019 Door redactie

Het Commissariaat voor de Media heeft bekendgemaakt hoeveel en wat voor soort reclame de NPO op internet mag uitzenden. Het moet in ieder geval aantoonbaar minder zijn dan de hoeveelheid die commerciële omroepen op internet uitzenden.

Volgens het Commissariaat voor de Media (CvdM) moet de NPO op internet - waaronder ook apps - aantoonbaar minder reclame uitzenden dan de commerciële zenders. Daarmee wordt de NPO dus geen harde grens opgelegd: de acceptabele hoeveelheid beweegt mee met de zendtijd die commerciële omroepen aan reclame besteden. De meting hiervan moet objectief zijn, dus dat wordt turven: hoeveel, hoe lang, hoe vaak, hoe groot en waar wordt reclame in video- en bannervorm (e-learning) getoond? Verder moet reclame duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en onderscheiden kunnen worden van de programma’s. Volgens het CvdM moet er dus een markering aangebracht worden zoals ‘reclame’, ‘advertentie’ of ‘Ster’.

Dienstbaarheidsverbod

Specifiek voor internet is linken. Het CvdM stelt dan ook dat links naar commerciële transacties en advertorials niet zijn toegestaan. En net zoals op tv mogen publieke omroepen ook op internet niet meewerken aan financieel gewin voor derden: het zogenoemde dienstbaarheidsverbod. De nu gepubliceerde regels vloeien voort uit de wijzing van de Mediawet, die op 1 januari jongstleden is ingegaan.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is themareclame?

    Themareclame is reclame die gebaseerd is op een bepaald onderwerp dat elke keer weer herhaald wordt. Bij dit soort reclame wordt geen prijs of korting genoemd. Themareclame...

  • Welke soorten reclame zijn er?

    Er zijn verschillende soorten reclame, zoals: themareclame; actiereclame; introductiereclame; collectieve reclame; joint promotion; ideële reclame; in-scriptsponsoring; onbaatzuchtige...

Heeft u een vraag over Reclame?

Richard van Berkel

Directeur en adviseur

LVB Networks
Adviseur is nu beschikbaar