Rekenregels per 1 juli 2019 zijn gepubliceerd

6 juni 2019 Door redactie

De wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 heeft gevolgen voor de zogenoemde rekenregels; de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekering zijn onlangs bekendgemaakt. Ook geldt er per 1 juli een nieuw maximumdagloon.

Per 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23% naar € 1.635,60 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het dagloon voor de uitkeringen op basis van de WAO/WIA, Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) stijgt met hetzelfde percentage. Daardoor is het maximumdagloon voor deze uitkeringen per 1 juli 2019 € 216,90 per dag: € 56.610,90 per jaar.
Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) werknemersverzekeringen staat gedurende 2019 vast op € 55.927 op jaarbasis. Dat verandert dus niet per 1 juli.

Dagloon is doorslaggevend bij uitkering

Voor werkgevers is het dagloon zo belangrijk, omdat het bepaalt hoe hoog de uitkering is die een werknemer krijgt op basis van de Wet arbeid en zorg, zoals een uitkering voor adoptieverlof, pleegzorgverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ongeacht het loon van de werknemer, keert UWV nooit meer uit dan het maximumdagloon. Toch staat in veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten dat de werkgever dit maximumdagloon moet aanvullen tot 100% van het laatstverdiende loon van de werknemer. Staat er niets in deze overeenkomsten, dan is die aanvulling niet verplicht. 
Ook eigenrisicodragers voor de WGA en ZW hoeven geen hogere uitkering te betalen dan (een vast percentage van) het maximumdagloon. 

Sommige bedragen zijn niet gewijzigd

De rekenregels per 1 juli 2019 bestaan uit een beschrijving van de veranderingen en acht bijlagen:

 • bijlage I.1 – de (premie)grenzen (ongewijzigd ten opzichte van 1 januari 2019);
 • bijlage I.2 – de procentuele mutaties van de premies in 2019 ten opzichte van 2018 (ongewijzigd);
 • bijlage II.1 – overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen die worden afgeleid van het referentieminimumloon;
 • bijlage II.2 – de referentieminimumjeugdlonen;
 • bijlage II.3 – de normbedragen voor de Toeslagenwet;
 • bijlage II.4 – de AOW-/ANW-uitkeringen per 1 juli 2019;
 • bijlage II.5 – de bedragen voor de bijstand voor pensioengerechtigden per 1 juli 2019. 

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat is de loonheffingskorting?

  Een heffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ook voor de loonheffingen geldt er een heffingskorting, de loonheffingskorting. De...

 • Hoe zit dat met de commissaris?

  In onze onderneming, een bv, is een commissaris aangesteld die toezicht gaat houden op het bestuur. Moet onze onderneming hem in de loonadministratie opnemen of kan de...

E-learningcursussen

 • Lage-inkomensvoordeel
  • Videocollege 8 minuten

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

Heeft u een vraag over Premies werknemersverzekeringen?

Hans Broekhuis

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar