Schenkingsrecht over goedkope lening

11 december 2009 Door redactie

Heeft u te maken met laagrentende of renteloze leningen, dan krijgt u in 2010 te maken met de nieuwe erf- en schenkbelasting. Als bij een direct opeisbare geldlening geen rente is overeengekomen – of een lagere rente dan 6% – dan is sprake van een fictieve schenking.

Bij leningen met een rente onder de 6% treedt vanaf 2010 de zogenoemde fictiebepaling in werking. Dit houdt in dat de fiscus het verschil tussen de rente en 6% van de geleende som bij de lenende partij belast met schenkingsrecht. De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat dit verschil een schenking is.

Geen overgangsregeling

Let op, er komt geen overgangsregeling! Per 1 januari 2010 vallen lopende leningen dus meteen onder de regels van de gewijzigde successiewet. Heeft u dus te maken met leningen die onder de nieuwe regeling vallen, onderneem dan actie.