Belastingdienst strenger bij loonheffingen

13 juli 2010 Door redactie

De fiscus gaat u vanaf nu daadwerkelijk een boete geven van € 61 voor het te laat doen van aangifte loonheffingen. Ook met het betalen van de verschuldigde loonheffingen moet u er nu sneller bij zijn om een boete te voorkomen: de coulancetermijn wordt verminderd tot zeven dagen na de uiterste betaaldatum. Dat staat in het nieuwe Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Daarin is ook het boetebeleid rondom de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak verduidelijkt.

Om ervoor te zorgen dat u op tijd bent met uw loonaangifte en de betaling van de verschuldigde loonheffingen heeft de Belastingdienst een stok achter de deur. De fiscus kan namelijk allerlei boetes opleggen. Bijvoorbeeld als u te laat bent met het doen van aangifte. De uiterste aangiftedatum is één maand na afloop van een aangiftetijdvak. De fiscus houdt daarna nog rekening met een coulancetermijn van zeven dagen. Daarna krijgt u echter een boete opgelegd van 5% van het wettelijke maximum van € 1.230. Dat betekent dus € 61 boete, hoewel dat hoger kan zijn als daar aanleiding toe is. Tot nu toe heeft de Belastingdienst de boete van € 61 niet daadwerkelijk opgelegd, maar sinds 1 juli moet u er wel serieus rekening mee houden!

Coulancetermijn betaling verkort

Ook bij betalingsverzuimen gaat de fiscus strenger optreden. De coulancetermijn die de Belastingdienst hierbij hanteert is verkort. Als u binnen die coulancetermijn alsnog de (nog niet betaalde) loonheffingen overmaakt naar de Belastingdienst, krijgt u alleen een verzuimmelding. Maar heeft u voor het voorgaande aangiftetijdvak al een verzuimmelding gehad en bent u wéér te laat met betalen? Dan krijgt u een boete van 2% van het niet of te weinig betaalde bedrag. De coulancetermijn eindigde voorheen op de datum van dagtekening van de naheffingsaanslag die u krijgt bij niet-tijdige betaling. Maar volgens de nieuwe regels is de coulancetermijn nog maar zeven dagen na de uiterste betaaldatum. Deze regels gelden voor aangiftetijdvakken vanaf juli 2010. Als u per vierwekenperiode aangifte doet gaan de regels in vanaf de achtste vierwekenperiode dit jaar.

Bij te weinig bijtelling ook boete

In het nieuwe BBBB zijn ook de regels voor boetes bij onjuiste bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak aangepast. De Belastingdienst kan een verzuimboete van 80% van het maximum van € 4.920 opleggen als u deze bijtelling niet correct heeft toegepast. Bij opzet of grove schuld kan dat zelfs 40%, respectievelijk 80% van het bedrag van de naheffing zijn. In de recente wijziging is vastgelegd dat de fiscus deze boetes ook kan opleggen als u de bijtelling ten onrechte slechts gedeeltelijk heeft toegepast. Het gaat dus niet alleen om situaties waarin u de bijtelling in zijn geheel achterwege heeft gelaten.