Gerichte vrijstelling voor vakliteratuur

22 september 2010 Door redactie

Demissionair minister De Jager van Financiën breidt de werkkostenregeling uit met gerichte vrijstellingen voor vakliteratuur en kosten van inschrijving in een beroepsregister. Daarnaast mag u werkkleding met een groot bedrijfslogo straks op nihil waarderen. Dat zijn enkele plannen die het ministerie van Financiën gisteren op Prinsjesdag openbaar heeft gemaakt.

Naar aanleiding van de publicatie van het concept van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 enkele maanden geleden kwam uit de praktijk veel vraag naar enkele nieuwe gerichte vrijstellingen. Hierover heeft u kunnen lezen in het bericht ‘Uitvoeringsregeling loonbelasting vernieuwd’. De Jager gaf onlangs aan dat hij op zoek zou gaan naar budgettaire ruimte om enkele van deze wensen te vervullen. Nu blijkt dus dat er een gerichte vrijstelling komt voor het vergoeden of verstrekken van vakliteratuur. Ook voor kosten van inschrijving in een beroepsregister komt een gerichte vrijstelling. Daarnaast mag u ter beschikking gestelde werkkleding met een bedrijfslogo van ten minste 70 cm2 straks op nihil waarderen.

Meer Prinsjesdagnieuws

Gisteren heeft het kabinet ook de tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2011 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer dat het tarief voor de eerste schijf wordt verlaagd en dat de schijven worden verlengd. Ook de heffingskortingen voor 2011 zijn nu bekend. Daarnaast heeft het ministerie de hoogte van de afdrachtvermindering voor loonkosten vanwege speur- en ontwikkelingswerk gepubliceerd.

Meer over deze en andere kabinetsplannen vindt u op de speciale Prinsjesdagpagina van Rendement.