Pas op bij samenloop WBSO en deeltijd-WW

22 oktober 2010 Door redactie

Bij werknemers waarvoor u afdrachtvermindering vanwege de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) toepast en die deeltijd-WW krijgen moet u opletten. In de uren waarvoor ze deeltijd-WW krijgen, werken ze niet en doen ze dus ook geen speur en ontwikkelingswerkzaamheden (S&O-werkzaamheden). Dat heeft gevolgen voor de registratie van het aantal S&O-uren in uw onderneming.

Door de regeling voor deeltijd-WW kan uw onderneming werknemers tijdelijk 20% tot 50% minder laten werken. Voor de uren die ze niet werken kunnen ze dan WW krijgen. De WBSO zorgt ervoor dat u een afdrachtvermindering mag toepassen over het loon van werknemers voor zover dat betrekking heeft op S&O-werkzaamheden. Om dit bij te houden moet u een S&O-administratie inrichten. Hier moet onder meer in staan hoeveel uren werknemers besteden aan S&O-werkzaamheden en wat ze daarmee verdienen. Als werknemers gebruikmaken van deeltijd-WW moet u hiermee uiteraard rekening houden bij het opstellen van de S&O-administratie!

Gemiddelde S&O-uurloon

Agentschap NL waarschuwt ook dat u bij het invullen van uw aangiften loonheffingen rekening moet houden met het lagere loon en lagere aantal gewerkte uren van deze werknemers. Het is van belang dat u alles juist invoert, omdat het agentschap deze informatie twee jaar later gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde S&O-uurloon in uw onderneming. Dit gemiddelde wordt dan weer gebruikt om de hoogte van uw afdrachtvermindering te bepalen.