Reiskosten salderen in werkkostenregeling

3 november 2010 Door redactie

In een recent wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om de huidige salderingsmogelijkheid bij het variabel vergoeden van reiskosten ook te laten gelden voor de werkkostenregeling. Als u bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer een bedrag vergoedt dat lager is dan € 0,19 per kilometer en voor overig zakelijk verkeer een bedrag dat hoger is, kan deze wijziging voor uw onderneming van belang zijn.

Volgens de huidige regels mag u voor reiskosten een bedrag van € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. Als u werkt met een variabele reiskostenvergoeding mag u deze onder voorwaarden salderen per loontijdvak of per jaar. Er is dan alleen sprake van belastingheffing als de gemiddelde vergoeding hoger is dan € 0,19. Het salderen binnen een jaar was nog niet opgenomen in de werkkostenregeling. Een hogere gemiddelde vergoeding in een maand zou dus direct ten laste gaan van de vrije forfaitaire ruimte of de werknemer zou er loonheffingen over moeten betalen.

Genietingsmoment verandert

De salderingsmogelijkheid is nu echter opgenomen in een recente wijziging van de Fiscale verzamelwet 2010. U mag de reiskostenvergoeding volgens de nieuwe aanpassing ook onder de werkkostenregeling over een jaar salderen. Het genietingsmoment voor een eventuele bovenmatige reiskostenvergoeding verandert wel ten opzichte van de huidige regels. In plaats van de laatste werkdag van de maand januari van het volgende jaar wordt het bovenmatige deel toegerekend aan het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft. U geeft dit na afloop van het kalenderjaar dus aan in de laatste loonaangifte van het jaar.

 

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar