Voorlopige aanslag IB/PVV 2011 aanvragen!

4 november 2010

Sinds kort kunt u bij de Belastingdienst uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering (IB/PVV) 2011 aanvragen. Dit kan onder andere met een programma dat u kunt downloaden vanaf hun site. Met dit programma kunt u dan uitrekenen welk bedrag aan belasting u maandelijks moet gaan betalen of terugkrijgt.

In uw voorlopige aanslag IB/PVV staat het bedrag dat u op basis van uw eigen berekeningen zou moeten ontvangen of betalen aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Later stelt de Belastingdienst dit bedrag definitief vast aan de hand van de door u ingediende aangifte waarvan natuurlijk nog wel door de fiscus afgeweken kan worden in de definitieve aanslag.
U kunt ervoor kiezen om de voorlopige aanslag te ontvangen in het lopende jaar, of na afloop hiervan. Kiest u ervoor om de voorlopige aanslag achteraf te ontvangen, dan ontvangt u in één keer het volledige bedrag terug, of moet u dit betalen over het hele jaar. Vraagt u deze aan voor het lopende jaar, dan betaalt of ontvangt u maandelijks een bedrag.

Op papier aanvragen kan ook nog

U kunt de voorlopige aanslag IB/PVV 2011 online aanvragen met een programma op de website van de Belastingdienst. Uiteraard kunt u dit ook op papier doen. U kunt een papieren versie van het aanvraagformulier aanvragen via de Belastingtelefoon 0800 – 0543. Wel moet u dan uw burgerservicenummer bij de hand houden.