Administratiecrash bij auto van de zaak

15 januari 2010 Door redactie

Als collega's die met een auto van de zaak rijden, kunnen ze dat belastingvrij doen als ze echt alleen zakelijk rijden. Maar dan moeten ze een goede administratie hebben. En daar mag u als secretaresse natuurlijk weer voor zorgen. Hoe doet u dat dan als de administratie van de kilometers van een auto van de zaak plotseling verdwijnt? Door een brand of door een computercrash?

De Belastingdienst is nu ongenadig streng aan het controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. is de administratie niet goed, dan is er € 5.000 boete. Deze bijtelling kan achterwege blijven, als de werknemer kan bewijzen dat hij op jaarbasis minder dan 500 privékilometers maakt met de auto. Eén van de manieren om dat te bewijzen, is een sluitende kilometeradministratie. Het is mogelijk om zo'n administratie bij te houden op een computer. Maar dan is voorzichtigheid geboden!

Computercrash

Stel dat de computer crasht, waardoor alle gegevens verloren gaan, dan is het bewijs dat de auto niet privé wordt gebruikt ook verdwenen. Dat betekent dus dat uw manager alsnog te maken krijgt met de bijtelling! Vorig jaar moest Hof Den Bosch uitspraak doen in een dergelijke zaak. Een werknemer had zijn kilometeradministratie door een computercrash verloren. Hij probeerde nog te bewijzen dat hij zijn auto van de zaak echt niet privé had gebruikt door middel van getuigenverklaringen. Maar ondanks verklaringen van zijn werkgever, zijn echtgenote en zijn dochter, liep hij alsnog tegen de bijtelling aan. Het hof vond deze getuigenverklaringen geen sluitend bewijs.