Groene investering minder lucratief in 2011

23 november 2010 Door redactie

Vanaf 1 januari 2011 heeft uw onderneming tijdelijk minder profijt van de Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie -investeringsaftrek (EIA). Tot 2014 versobert de overheid namelijk deze faciliteiten door de aftrekpercentages te verlagen. Dat staat in het uiteindelijke Belastingplan 2011 dat pas door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Met de VAMIL, de MIA en de EIA wil de overheid uw onderneming stimuleren om te investeren in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ook volgend jaar kan uw onderneming hiervan gebruikmaken, maar is het voordeel iets kleiner.

  • Als uw onderneming investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst MIA/VAMIL (pdf) staat, mag u afhankelijk van de categorie, 40, 30 of 15% van de aanschafprijs van de investering van de fiscale winst aftrekken. In 2011 gaan deze percentages tijdelijk omlaag naar 36, 27 en 13,5%.
  • Via de VAMIL mag uw onderneming willekeurig afschrijven op investeringen die met een speciale VAMIL-markering in bovengenoemde Milieulijst MIA/VAMIL van dat jaar vermeld staan. In 2010 bent u hier nog volledig vrij in, maar volgend jaar mag u van/over de aanschaffings- of voortbrengingskosten slechts 75% willekeurig afschrijven.
  • Als uw onderneming investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst van Agentschap NL staat, kunt u in 2010 onder bepaalde voorwaarden 44% van het investeringsbedrag van de fiscale winst van uw onderneming aftrekken. In 2011 gaat dit percentage naar 41,5%.

In 2011 nieuwe lijsten

Wilt u gebruikmaken van bovengenoemde regelingen, dan kunt u de MIA en de EIA niet combineren. Beide faciliteiten kunt u wel combineren met de VAMIL. In 2011 geldt zowel een andere Energielijst als een andere Milieulijst.