Eisen beloning kennismigranten aangepast

17 februari 2011 Door redactie

Werken er in uw onderneming kennismigranten en wilt u van de kennismigrantenregeling gebruik maken, dan moet u rekening houden met de nieuwe beloningseisen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het minimumbrutoloon voor kennismigranten in 2011 begin dit jaar bekend gemaakt.

Het gebruik van de kennismigrantenregeling kan voor uw onderneming een hoop werk schelen. Normaal gesproken moet u namelijk voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en werknemers uit Bulgarije of Roemenië een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Als uw onderneming gebruik maakt van de kennismigrantenregeling dan is dat niet nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of uw onderneming van deze regeling gebruik kan maken door te kijken naar het salaris van de werknemer.  

Vereisten kennismigrantenregeling

Voor een werknemer van 30 jaar of ouder moet het bruto jaarsalaris in 2011 minstens € 50.619 bedragen om hem als kennismigrant te mogen aanmerken. Voor jongere werknemers is de salariseis dat ze minstens € 37.121 op jaarbasis moeten verdienen. Daarnaast kan uw onderneming als kennismigrant aanmerken de buitenlandse werknemers die in Nederland zijn afgestudeerd, die u uiterlijk een jaar na afstuderen in dienst neemt en die u minstens € 26.605 per jaar aan loon betaalt. Het is niet mogelijk om de kennismigrantenregeling zonder overleg met de IND toe te passen. Op de site van de IND staan formulieren die u hiervoor in moet vullen. Het is belangrijk dat uw onderneming aan de vereisten voldoet, want de IND en de Arbeidsinspectie gaan hier strenger op controleren.