Vruchtgebruik woning niet meer voordelig

22 januari 2010 Door redactie

Sinds 1 januari 2010 is er geen voordeel meer te behalen met het vast op naam van uw kind zetten van uw huis . Door de nieuwe erf- en schenkbelasting betaalt uw kind namelijk niet alleen schenkbelasting over de waarde bij overdracht (zoals voor 2010), maar ook erfbelasting over de waarde bij uw overlijden. Is de waarde van de woning in die tussentijd gestegen, dan moet er dus alsnog worden afgerekend met de Belastingdienst.

Tot en met 2009 kon het voor ouders die alvast een stuk van hun vermogen wilden overdragen aan hun kind aantrekkelijk zijn om het ouderlijk huis vast op naam van het kind te zetten. Terwijl u als ouder tot uw dood gebruik kon blijven maken van het huis (er in blijven wonen) – het vruchtgebruik – kon uw kind profiteren van de relatief lage huizenprijs bij overdracht. Uw kind betaalde namelijk alleen schenkbelasting (destijds schenkingsrechten) bij overdracht van het huis over de dan geldende bloot-eigendomswaarde en uw kind betaalde eventueel bij uw overlijden nog aanvullend erfbelasting over het verschil tussen die bloot-eigendomswaarde en de vrije waarde op het moment van overdracht .

Uw overlijden nu extra zure appel

Hier heeft het ministerie van Financiën nu dus een stokje voor gestoken. Is de waarde van het huis gestegen sinds de overdracht, dan moet de uw kind nu ook erfbelasting betalen over de stijging van de vrije waarde tussen het moment van overdracht en moment van uw overlijden. Dit gaat dus heel wat meer kosten. Het is raadzaam om dit eens voor te leggen aan uw adviseur. Het kan namelijk voordelig zijn om al tijdens uw leven het vruchtgebruik van de woning te beëindigen.