Kan uw werkgever uw vakantie bepalen?

17 maart 2011

Stel, u wilt vakantie opnemen, maar uw werkgever geeft aan dat hij een collectieve bedrijfsvakantie wil afspreken. Kan hij u dan verplichten om alleen binnen deze periode op vakantie te gaan?

Een werkgever kan om verschillende redenen besluiten dat hij een collectieve vakantieperiode wil vastleggen voor zijn werknemers. Maar wat gebeurt er als deze periode u helemaal niet goed uitkomt? Bijvoorbeeld omdat het net in de schoolvakantie valt waardoor uw vakantie een stuk duurder uit zal vallen. De regel is in dit geval dat uw werkgever u alleen mag verplichten tot een collectieve vakantieperiode als hierover afspraken zijn gemaakt in de individuele arbeidsovereenkomst. Zijn er in uw arbeidsovereenkomst geen afspraken gemaakt over een collectieve vakantieperiode? Dan mag u zelf bepalen wanneer u uw vakantie wilt opnemen. De enige uitzondering is als uw werkgever gewichtige redenen heeft om hier van af te wijken.   

Tegoed collectieve bedrijfsvakantie

Als er in uw arbeidsovereenkomst wel afspraken zijn gemaakt over een collectieve vakantieperiode, mag uw werkgever het weigeren als u eerder vakantiedagen wilt opnemen waardoor er te weinig tegoed overblijft voor de collectieve bedrijfsvakantie. Stel u wilt bijvoorbeeld op wintersport in februari, maar uw werkgever is met u een collectieve bedrijfsvakantie overeengekomen in de zomer , dan mag uw werkgever de vrije dagen voor de wintersport weigeren als u hierdoor niet voldoende vakantiedagen overhoudt voor de collectieve vakantie.