Hervorming spaarloon- en levensloopregeling

27 april 2011 Door redactie

Om werknemers de mogelijkheid te geven om werk, zorg, scholing en vrije tijd goed te combineren, wil de regering de huidige levensloop- en spaarloonregeling hervormen. Beide regelingen moeten straks plaats maken voor de zogeheten ‘vitaliteitsregeling’. Deze biedt medewerkers financiële ondersteuning als zij voor kinderen moeten zorgen, een opleiding willen volgen of een bedrijfje willen opzetten.

In 2006 werd de levensloopregeling geïntroduceerd, maar die kende niet het succes waar velen op hoopten. Veel mensen spaarden namelijk via de levensloopregeling om zo vervroegd uit dienst te kunnen treden. Om de effecten van de vergrijzing te beperken, wil de overheid daar een stokje voor steken. De vitaliteitsregeling moet ervoor zorgen dat sparen voor verlof mogelijk blijft, maar het recht op een vroegtijdig pensioen komt daarmee te vervallen. Wanneer de vitaliteitsregeling precies ingevoerd zal worden, is nog onduidelijk. De overheid voert op dit moment nog uitvoerig overleg met de sociale partners.

Spaarloon verplicht aanbieden

Zolang de vitaliteitsregeling nog niet van kracht is, kunnen werknemers nog kiezen of zij willen sparen in de spaarloon- of levensloopregeling. Voorwaarde is wel dat uw werkgever een spaarloonregeling aanbiedt. Hij is namelijk niet verplicht om dit te doen. De levensloopregeling is wél een wettelijk recht van werknemers. Als een medewerker wil sparen in de levensloopregeling, mag de werkgever dat niet weigeren. Houd er wel rekening mee dat sparen per kalenderjaar maar in één van de regelingen mogelijk is. Wie nu spaart in de levensloopregeling, kan dus pas in 2012 spaarlonen. Tenzij tegen die tijd de vitaliteitsregeling een feit is natuurlijk…