Raad van State wil pensioen zelfs naar 67 jaar

3 juni 2011 Door redactie

De Raad van State heeft kortgeleden een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Verhoging pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar. Daarin laat de raad zich kritisch uit over de voorgenomen wetswijziging. Het is dan ook nog maar de vraag of de Tweede Kamer wel met de plannen zal instemmen.

In het bericht ‘Wet verhoging pensioenleeftijd ingediend’ kon u vorige maand al lezen dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet langer wilde wachten op een overeenstemming tussen de sociale partners over de toekomst van de pensioenen en daarom zelf een wetsvoorstel heeft ingediend. In het advies dat de raad naar aanleiding van het wetsvoorstel uitbracht, gaven de raadslieden aan dat de verhoging van de AOW-leeftijd sneller moet. In het wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd pas per 1 januari 2020 naar 66 jaar. Dat is niet eens voldoende om de stijging van de levensverwachting tussen nu en 2020 te compenseren. Het verhogen van de pensioenleeftijd met één jaar is al helemaal niet ingrijpend genoeg om het gat van de vergrijzing te dichten.

Effect hangt af van draagvlak

Daarnaast vindt de Raad van State dat het kabinet door niet te wachten op het akkoord van de werkgevers- en werknemersorganisaties te weinig draagvlak heeft voor het wetsvoorstel. De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn niet alleen afhankelijk van de wet, maar ook van de mate waarin werkgevers en werknemers de maatregelen omarmen.
Ondanks de kritiek van de Raad van State heeft minister Kamp het wetsvoorstel dus ingediend bij de Tweede Kamer. Het ziet er niet naar uit dat die er vóór de zomer al over beslist.