Kleine ondernemingen EU krijgen minder regels

10 juni 2011 Door redactie

De regels voor kleine ondernemingen in de Europese Unie (EU) zullen verminderen. Kleine ondernemingen zijn niet langer verplicht om de volledige jaarrekening te publiceren, maar moeten nog slechts een vereenvoudigde jaarrekening neerleggen bij de bevoegde autoriteiten. Dit zijn de EU-lidstaten recent overeengekomen.

In Nederland hangt het af van de grootte van uw onderneming welke onderdelen u moet publiceren bij de Kamer van Koophandel. Zo mogen ondernemingen die in twee achtereenvolgende boekjaren voldoen aan twee van de drie volgende vereisten: een balanstotaal van minder dan € 4,4 miljoen, een netto-omzet van minder dan € 8,8 miljoen en minder dan 50 medewerkers een verkorte balans en een beperkte toelichting publiceren. In Nederland zijn de regels voor het publiceren van de jaarrekening door kleine ondernemingen dus al beperkt. Dit geldt echter nog niet voor de regels in de andere EU-landen.

Vereenvoudigde jaarrekening publiceren

De EU-landen zijn nu overeengekomen om de administratieve lasten voor de kleinste ondernemingen te verminderen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de verplichte jaarrekening voor de kleinste ondernemingen helemaal af te schaffen. Uiteindelijk zijn de EU-lidstaten overeengekomen dat de kleinste ondernemingen niet de volledige jaarrekening hoeven te publiceren, maar nog slechts een vereenvoudigde jaarrekening. Kleine ondernemingen komen hiervoor in aanmerking als ze voldoen aan twee van de drie volgende criteria: niet meer dan tien werknemers, minder dan een miljoen omzet en een balanstotaal van maximaal € 500.000. Daarnaast kan een kleine onderneming voor het opstellen van de jaarrekening en de aangifte van de vennootschapsbelasting dezelfde gegevens gebruiken. Het moet dus makkelijker worden voor de kleine ondernemingen in de EU-lidstaten.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Bewaarplicht: Bewaartermijnen
  • Videocollege 6 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw...

 • Bewaarplicht: Loonadministratie
  • Videocollege 8 minuten

  Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar