Verhoging AOW-leeftijd in parlement besproken

1 juli 2011 Door redactie

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer onlangs het voorontwerp toegestuurd voor de wet die aansluit op het pensioenakkoord van 10 juni. Een meerderheid in de Tweede Kamer staat kritisch tegenover het voorstel. De Kamer wil onder meer dat de minister verduidelijkt hoe de financiële risico’s worden verdeeld tussen de verschillende generaties. Een aparte regeling voor zware beroepen komt er niet.

De minister wil het wetsvoorstel ‘Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW’ nog vóór de zomer voor advies aan de Raad van State sturen. De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag over het voorontwerp gedebatteerd. In dat debat heeft Kamp benadrukt dat de lasten in het nieuwe pensioenstelsel evenwichtig worden verdeeld tussen ouderen en jongeren. Als er in de toekomst schommelingen zijn op de markt, worden die direct doorberekend in de pensioenen. Ook worden pensioenfondsen en verzekeraars met te weinig buffers verplicht om zich binnen 10 jaar te herstellen. 

Nieuwe ouderenkorting

Zoals u in het bericht ‘Overeenstemming over pensioenakkoord’ kon lezen, wordt de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Ook krijgen mensen de mogelijkheid om hun AOW eerder of later op te nemen, met een korting of opslag op het AOW-pensioen van 6,5% per jaar. Van 2013 tot en met 2028 wordt het AOW-pensioen jaarlijks met 0,6% verhoogd. Deze verhoging komt boven op de indexering. Vanaf 2020 komt er voor lagere inkomens een nieuwe inkomensafhankelijke ouderenkorting. De alleenstaande ouderenkorting blijft bestaan. 

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Volgende week hoopt minister Kamp al een tipje van de sluier te lichten over het zogenoemde ‘Vitaliteitspakket’. Daarin staan voorstellen om duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, onder meer door een mobiliteitsbonus in te voeren. Deze bonus moet werkgevers stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen. Uiterlijk eind februari 2012 moet duidelijk zijn hoe het pensioen dat mensen nu ontvangen en dat zij onder de huidige regels opbouwen, kan worden ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel.